MOOCs

MOOC betyder Massive Open Online Course. Meld dig til og deltag i vores MOOCs. Det drejer sig om åbne, gratis videokurser, som alle kan følge hvor som helst og når som helst.

Indtil videre har vi udviklet nedenstående kurser til dig og lagt dem online:

Dansk-tyske kulturlandskaber

Hvad kan du forvente af dette kursus?

Kulturlandskaber udgør menneske- og naturskabte kulturprodukter, som svarer til de værker, som nævnes i Overenskomstens artikel 1. De udgør eksempler på udviklingen af menneskelige samfund og bosættelser, som i tidens løb er blevet til under indflydelse af de fysiske begrænsninger og/eller muligheder fra det naturlige miljø, og som er skabt ved ydre og indre kræfter på samfundet, økonomien og kulturen.” (UNESCO)

I dette kursus opererer vi således med en bred definition af kulturlandskaber som landskabsmæssige steder, der helt tydeligt er blevet præget og forandret af mennesket. Vores definition indbefatter by og land, i form af arkitektur og landbrug, såvel som menneskeskabte artefakter. Det være sig objekter som stenøkser eller runesten. Desuden inddrager vi også immaterielle kulturprodukter såsom regionens sagn og traditioner.

Hvad kan du lære på dette kursus?
I dette område, hvor Danmark og Tyskland møder hinanden, er vi vant til den tætte kontakt der er mellem landene i dag, hvor der er jernbane, broer, motorveje og færger, der kobler landende sammen, og snart vil der også være en tunnel. Men historien viser, at der altid har været en tæt kontakt i denne region, som omfatter det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. Mange ideer fra det europæiske fastland har bredt sig op igennem regionen, ligesom dansk kultur har spredt sig sydpå.

Kurset er en introduktion til den fælles kulturhistorie for Slesvig-Holsten og det sydlige Danmark. Du vil blive introduceret til:

  • kulturhistorien i regionen fra stenalderen op til nutiden
  • arkitektur i regionen
  • seværdigheder i regionen
  • danske og tyske kulturforskelle

Registrer nu! 

 

1920 – Folkeafstemningerne

Hvad kan du forvente af dette kursus?

Kurset omhandler folkeafstemningerne i Slesvig den 10. februar og den 14. marts 1920. På baggrund af disse blev den nuværende dansk-tyske grænse etableret. Samtidig opstod der to mindretal – et dansk i Sydslesvig og et tysk i Nordslesvig.

Folkeafstemningerne var i de efterfølgende årtier ikke helt uproblematiske. Alligevel opstod der på grund af folkeafstemningerne en stabil grænse, som var varet helt frem til i dag, og som blev forudsætningen for et venskabeligt naboforhold mellem Danmark og Tyskland. Kurset beskæftiger sig derfor med de begivenheder, som har haft en afgørende betydning for det tysk-danske grænseland, og som langt hen ad vejen også har haft stor betydning for nutiden.

Hvad kan du lære på dette kursus?

Kurset henvender sig til alle, som interesserer sig for Slesvig-Holstens historie i spændingsfeltet mellem de nationale bevægelser. I det 19. århundrede opstod sådanne spændinger på grund af en stigende national bevidsthed i forbindelse med liberale krav om repræsentative statsforfatninger. Denne baggrund og det 19. århundredes konflikter gennemgås i det første kapitel.

Først i begyndelsen af det 20. århundrede opstod ideen om folkets selvbestemmelse, og som et resultat af fredsforhandlingerne i Versailles i forbindelse med afslutningen af Første Verdenskrig blev det i 1920 vedtaget at gennemføre en folkeafstemning i to zoner med det formål at etablere en ny grænse som en territorial løsning for delingen af Slesvig.

Kurset beskriver vejen frem mod beslutningen og selve grænsedragningen. Det beskriver de løsninger, som i de efterfølgende årtier ikke var helt uproblematiske. Deltagerne vil komme til at arbejde med et alsidigt materiale og med forskellige typer af opgaver. Eksempelvis bliver følgende spørgsmål gennemgået: Hvordan var reglerne for selve folkeafstemningen? Hvorledes blev propagandaen udformet på begge sider? Hvad var resultatet og hvordan blev det opfattet?

Registrer nu!