NORDMUS. Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk

NORDMUS etablerer et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for musealt samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Dermed skabes stabile, institutionelle strukturer inden for kulturarvsområdet.

Etablering af faste samarbejdsstrukturer

Projektet styrker den institutionelle kulturavskapacitet gennem opbygning og vedligeholdelse af netværk på kulturarvs- og museumsområdet på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværkets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og formidling af disse resultater. Med netværket skabes en platform, som giver aktører inden for kulturturisme, forskningsinstitutioner og museer mulighed for at opbygge nye partnerskaber og etablere en organisations- og kommunikationsstruktur i området i den sydvestlige Østersø.

Make people stop and see

Regionen i den sydvestlige Østersø er præget af en særdeles rig kulturarv. NORDMUS projektet skal præsentere og synliggøre den kulturelle rigdom og dermed skabe en bevidsthed om regionens potentiale. Det vil styrke den kulturelle integration i området og øge regionens tiltrækningskraft i forhold til både turisme og arbejdsmarked. Kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet og dets aktører, herunder museer, kulturarvsinstitutioner og museumsrelevante fagpartnere, muliggør diskussion og overvejelser omkring fælles, grænseoverskridende udfordringer, muligheder og behov. Disse overvejelser skal danne grundlag for udarbejdelse af fælles strategier, koncepter og handleplaner for området.

 

Planlagte resultater

Opbygning af det dansk-tyske museumsnetværk

 • Kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet og dets aktører: museer, kulturarvsinstitutioner, museumsrelevante fagpartnere og forskningsinstitutioner
 • Udarbejdelse af grænseoverskridende strategier, koncepter og handleplaner og publicering af resultaterne
 • Stiftelseskonference
 • Etablering af organisations- og kommunikationsstrukturer inden for det dansk-tyske museumsforbund

Test at af netævrkets strukturs kapacitet gennem tre delprojekter

 • Innovative, elektroniske kommunikationsformer og kulturformidlingsformer for et bredt publikum
 • Fælles, grænseoverskridende udstillingsprojekter
 • Vidensformidling og uddannelse af frivillige museumsmedarbejdere

Projektbudget

 • 1,19 mio. Euro
  Heraf: 75 % tilskud fra Interreg Deutschland-Dänemark

Leadpartner

 • Museum Lolland-Falster, Danmark